Den här texten har jag gjort till Janne Schaffers musik "Norrland".

    

 ❤❤❤

NORRLAND

Vita vidders vackra vy

väcker själen som vore den ny.

Snökristallers bländande skrud 
täcker marken som släpet på brud.
Det sprakar av 
     Auroras sken.
          Långsamt förflyttar 
            sig samernas ren. 
 
Letar lav och föder kalv 
under blekblå himmelens valv.
Det vilda står bredvid och ler 
Kom till oss! Det är här Livet sker!
Ett lugn som viskar: 
    Finn blott finn! 
        En fors som sjunger: 
            Rinn blott rinn!
 
Stå upp och låt med själens röst.
jojken skänka båd´ frid och tröst. 
Naturens storhet mäter sin kraft.
Fjällbjörken dricker sin rots egen saft.
När höst tar vid 
    sätts fjäll i brand.
        Se solen sänker sig 
            under sin rand.
 
Kärlek tro hopp och innerlig famn
gör var dag som sommaren varm.
Tidens tand tuggar travande på
faller hårt över åren som gå.
Ett liv, en dag  
    är värdefull.
        Sjung skratt och tårar 
            för livets skull.