• Tacksamhetstäcket...

  • ...växer...

  • ...och växer...

  • ...och växer..

  • ...här 288 tacksamhetsdelar...

  • ...och här 312...

  • ...385...om jag räknat rätt...

Tacksamhetstäcke

HjärtaHjärtaTACKSAMHETSTÄCKEHjärtaHjärtaKÄRLEKSDIAMANT

I våras, träffade jag en Vän, som jag håller mycket av och som jag skickar Ljus, Kärlek och Varma Hjärtetankar till varje dag. För att påminna om min tacksamhet över det mötet och allt annat gott i Livet, har jag dagligen sedan dess virkat en diamantsexkant, som jag sammanfogar till ett täcke - en Kärleksdiamant.

Det första fotot är taget midsommar, då det var 91 lappar i lapptäcket. En för varje dag. 

Det här täcket gör mig väldigt gott. Hjärtat blir alldeles varmt och ömsint, när jag virkar bit för bit till det jag kallar Kärleksdiamanten och den bara växer. Att välja färg för dagens diamantbit, har blivit en riktig trevlig avslutning på dagen numera och många andra nära och kära ingår i min lilla dagliga tacksamhetsritual.

Så gott för hjärtat! LerHjärtaHjärta

 

 

Nu är tacksamhetstäcket 317(idag 2/2) rutor stort och jag planerar  att virka två varv av varje chakrafärg och samtidigt gå igenom mina egna chakrans tillstånd. Den som vill veta mer om de olika chakranas inverkan i kroppen,rekommenderar jag att läsa Andens anatomi av Caroline Myss.

Två varv rött ska det bli och det representerar kroppens baschakra, stommen i oss, som är beläget i  vårt skelett. En lapp av tacksamhet och chakracheck varje kväll...Cool

Följande text är hämtad från en av James Van Praaghs böcker:

1."I ryggradens nedre del sitter första chakrat, rotchakrat. Eftersom det här är den energi som är närmast jorden har den färgen rött, jordens färg. Rotchakrat har att göra med vår överlevnadsinstinkt och vår grundläggande fysiska behov. När vi koncentrerar oss på rotchakrat kan vi dra upp jordenergi genom det för att ge oss själva styrka och vitalitet."

Nu är jag inne på två varv orange, vilket representerar nästa chakra.

2."Nästa energicentrum är sakralchakrat, som sitter fem centimeter under naveln. Det här chakrat är vårt intuitiva centrum. Det förknippas med våra grundläggande känslor och är en källa till klärsentiens. Det förknippas med färgen orange. På det fysiska planet motsvarar det här chakrat våra fortplantningsorgan, mjälten och urinblåsan och kan vara en lagringsplats för känslomässig smärta."

 

Nu kommer tredje chakrats färg...gult. Den färgen gör mig glad...

3."Det tredje chakrat, som sitter fem centimeter ovanför naveln i solar plexus. I det här chakrat är känslorna mer förfinade. Tredje chakrt har att göra med vilja och självförtroende. På det fysiska planet förknippas det här chakrat med magen och matsmältningen. Här lagras också känslor i form av ilska eller dess motsats, undertryckta impulser. Färgen hos det tredje chakrat är gult och i detta chakra förankras den silvertråd som håller oss bundna vid kroppen. När vi sover och drömmer eller gör astralresor gör vi det i den eteriska kroppen och är då kopplade till den fysiska kroppen genom denna silvertråd. När vi dör går silvertråden av och vår andliga kropp är fri att gå vidare."

4. Den högre energin börjar i hjärtchakrat. Detta chakra vibrerar i färgen grönt. Det sitter mitt i bröstet och förknippas med hjärtat, thymus och blodcirkulationenr. Hjärtchakrat är centrum för kärlek, medkänsla, tillit, givande, mottagande och omsorg. När hjärtchakrat är blockerat kan personen ifråga känna brist på kärlek till sig själv och andra.

 

En sång, som ofta dyker upp, när tacksamheten frodas, är Violeta Parras sång, här i översättning av Brita Åhman

Jag vill tacka Livet

Jag vill tacka Livet som gett mig så mycket

Det gav mig två ögon och när jag dom öppnar

kan jag klart urskilja det svarta från det vita

och högt däruppe himlens mantel klädd med stjärnor

i mängden människor den som jag älskar.

 

Jag vill tacka Livet som gett mig så mycket.

Det har gett mig hörseln som i all sin vildhet

fångar natten och dagen syrsor och småfåglar

turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn

och röstens ömhet hos den som jag älskar.

 

Jag vill tacka Livet som gett mig så mycket.

Det har gett mig ljudet och hela alfabetet

så att jag fick orden för tankarna jag tänkte

moder, vän och broder ljuset som upplyser

den karga väg min älsklings själ ska vandra.

 

Jag vill tacka Livet som gett mig så mycket.

Det gav mig lång vandring för så trötta fötter

jag gick genom städer genom djupa vatten 

över stränder, berg i öknar och på slättland

hem till ditt hus och gröna ängar.

 

Jag vill tacka ivet som gett mig så mycket.

Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar

när jag ser på frukten av det hjärna skapar

och det goda så långt bort från det onda

när jag ser in i dina klara ögon.

 

Jag vill tacka Livet som gett mig så mycket.

Det har gett mig skrattet. Det har gett mig smärtan

så att jag kan skilja lyckan ifrån sorgen

dom två ting som skapar alla mina sånger

och mina sånger som är era sånger

och alla sånger som är sanna sånger

och mina sånger som är era sånger

och alla sånger som är sanna sånger.

 

 

Tiden, som går, blir också så konkret med det här täcket och då dyker naturligtvis Ted och Kenneth Gärdestad upp igen. De har skrivit en låt, som får mig att tänka på att ta till vara alla dessa dagar; 

TID FALLER HÅRT

//:Tid faller hårt, skär djupa sår.

Allt mjukt kläms åt. Tid faller hårt://

Hårt faller tid, slipar själ och liv.

Döden står bredvid. Hårt faller tid.

Tyget är så tunt i din nya blus.

Dina fräknar syns i månens ljus.

Låt mig komma in i värmen nära dig.

Dina mjuka läppar tröstar mig.

//: Tid faller hårt...://

Slå din rot i klippans skreva.

Livet gror ur mörka vrår.

Det är dags att börja leva. Dagarna går.

Sätt på soft musik.

Stäng din persienn.

Kyss mig sedan om och om igen.

Jag behöver dig.

För att leva tryggt.

Ta mig till dig som ett barn på flykt.

//: Tid faller hårt...://

Bygg ditt liv med kraft och möda.

Ingenting får slarvas bort.

Drick ditt vin. 

Låt ljuset flöda.

Tiden är kort.

Tid faller hårt (slå din rot i klippans skreva)

Skär djupa sår (livet gror ur mörka vrår)

Allt mjukt kläms åt (det är dags att börja leva)

Tid faller hårt.

Hårt faller tid (bygg ditt liv med kraft och möda)

Slipar själ och liv (ingenting får slarvas bort)

Döden står bredvid (drick ditt vin låt ljuset flöda)

Hårt faller tid.